Projekti

Projekti

Poslovna gradnja

Podjetjem in organizacijam pomagamo zasnovati in načrtovati poslovne objekte, ki so prilagojeni njihovim dejavnostim in izražajo njihovo identiteto.

Individualna gradnja

Veliko truda posvečamo iskanju najboljše oblikovne in funkcionalne rešitve skupaj z investitorjem, pri čemer se trudimo upoštevati življenjski slog in zahteve posameznega investitorja ter to združiti v ustrezno umeščeno estetsko celoto.

Prostorska dokumentacija

Eden najpomembnejših dejavnikov kvalitete življenja je urejenost prostora, v katerem živimo. Sodobni človek pa je glede tega vedno zahtevnejši. Ima velika pričakovanja glede čistosti, varnosti, mirnosti in splošne urejenosti bivalnega prostora.

Javne zgradbe

Ljudje se vsakodnevno srečujemo z javnimi zgradbami. Nekateri v takšnih objektih preživijo skoraj več časa kot v svoji hiši in stanovanju.

Energetske sanacije

V Sloveniji je zelo veliko energetsko neučinkovitih objektov. Ker se stroški energije oz. energentov drastično povečujejo, je vse večje zanimanje za sanacijo le-teh.

Ostali projekti

Ponujamo storitve na področju načrtovanja čistilnih naprav in posegov v vodna telesa (vodotoki, jezera, ribniki).