Energetske sanacije

Studio

V Sloveniji je zelo veliko energetsko neučinkovitih objektov. Ker se stroški energije oz. energentov drastično povečujejo, je vse večje zanimanje za sanacijo le-teh. V našem podjetju dajemo velik pomen nizkoenergijski gradnji in tudi spodbujamo energetske sanacije že obstoječih. Pri projektu energetske sanacije ugotovimo trenutne stroške energije in izračunamo stroške za ogrevanje objekta po opravljeni sanaciji. Opravimo tudi izračun investicije, ki pomaga investitorju pri izbiri energenta in širini energetske sanacije. Zmanjšanje rabe energije pomeni občutne koristi tako za okolje kot tudi za uporabnike saniranega objekta. Na zgornji fotografiji je prenovljena fasada Osnovne šole Mokronog.

IZVEDENI PROJEKTI:

 • Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
 • Osnovna šola Mokronog
 • Podružnična šola Brestanica
 • Podružnična šola Šentlovrenc
 • Športna dvorana Sevnica
 • Telovadnica Kobarid
 • Vrtec Semič, enota Sonček
 • Vrtec Škofja Loka, enota Najdihojca
 • Zdravstveni dom Laško

PROJEKTI V IZVAJANJU:

 • Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
 • Osnovna šola Grm
 • Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
 • Podružnična šola Zidani Most
 • Športna dvorana Trebnje
 • Zdravstveni dom Mirna