Individualna gradnja

Veliko truda posvečamo iskanju najboljše oblikovne in funkcionalne rešitve skupaj z investitorjem, pri čemer se trudimo upoštevati življenjski slog in zahteve posameznega investitorja ter to združiti v estetsko celoto, ki bo ustrezno umeščena v prostor. Naš namen je združiti sodobnost, domačnost in funkcionalnost bivalnih prostorov. Zasebne investitorje skušamo usmeriti v nizkoenergijsko gradnjo, uporabo naravnih materialov in obnovljivih virov energije.

Interier S

Kraj: Novo mesto
Faza: izvedeno

Domačija Č

Kraj: Ivančna Gorica
Faza: IDZ

Hiša F

Kraj: Šentrupert
Faza: PGD

Hiša K1

Kraj: Žužemberk
Faza: PGD

Hiša K2

Kraj: Šentlovrenc pri Trebnjem
Faza: PGD

Hiša Z

Kraj: Šentrupert
Faza: PGD

Prenova hiše J

Kraj: Šentrupert
Faza: IDZ

Zidanica J

Kraj: Šentrupert
Faza: PGD

Zidanica K

Kraj: Šentrupert
Faza: PGD