Domačija Č

  • Kraj: Ivančna Gorica
  • Naročnik: zasebni
  • Leto projekta: 2011
  • Tip: renovacija in dograditev domačije
  • Faza: IDZ

Domacija_C_1

Domacija_C_2

Domacija_C_3

Domacija_C_4

Domacija_C_5