Stanovanjska soseska Bučna vas NM

  • Lokacija objekta: Bučna vas Novo mesto
  • Naročnik: Grading Kurent Trebnje d.o.o.
  • Neto tlorisna površina objekta: 25 hiš (120-130 m2 na enoto)
  • Faze projektiranja: IDZ, PGD, PZI
  • Projektiranje in izvedba: 2016-2018, predvidena gradnja 2018