CZOB Šentvid pri Stični

  • Lokacija objekta: Šentvid pri Stični
  • Naročnik: Center za zdravljenje otroških bolezni Šentvid pri Stični
  • Neto tlorisna površina objekta: 3.200 m2
  • Faze projektiranja: PGD, PZI, PID
  • Projektiranje in izvedba: 2018, izvedba predvidena 2019