Ostali projekti

Ponujamo storitve na področju načrtovanja čistilnih naprav in posegov v vodna telesa (vodotoki, jezera, ribniki).

Centralna čistilna naprava Kranj

Kraj: Kranj
Faza: IDZ

Projekt RusaLCA

Kraj: Šentrupert
Faza: PZI

Projekt WIDER

Vpis v seznam ponudnikov svetovanj za izvedbo mednarodnega
inovacijskega vavčerja v mediteranskih regijah