Centralna čistilna naprava Kranj

  • Kraj: Kranj
  • Naročnik: mestna občina Kranj
  • Leto projekta: 2010
  • Tip: novogradnja čistilne naprave
  • Faza: IDZ

Cistilna_Kranj_1

Cistilna_Kranj_2

Cistilna_Kranj_3

Cistilna_Kranj_4

Cistilna_Kranj_5