Projekt WIDER

Evropsko prebivalstvo se stara, kar pomeni, da se hitro povečuje število ljudi, starejših od 65 let. Trend staranja predstavlja številne družbene spremembe in izzive, za katere je potrebno poiskati ustrezne rešitve. Projekt WIDER se bo lotil tega izziva z uporabo inovativnega pristopa.

Glavni cilj projekta WIDER je prispevati k prepoznavi in povečanju inovacijskih kapacitet, upravljanju znanja in povezovanju malih in srednje velikih podjetij v Mediteranu. Izboljšati želi položaj novih produktov mikro, malih in srednje velikih podjetij preko celotne oskrbovalne verige ekopametnih hiš za aktivno in samostojno življenje starejših v sedmih industrijskih regijah Mediterana.

Projekt bo podprl izvedbo pilotnih projektov izbranih malih in srednje velikih lokalnih podjetij v partnerskih regijah. Podjetja bodo lahko dvignila vrednost svojih produktov in se lažje umestila na nove trge. Cilj je ustvariti spremembo v pristopu do inovacij v mikro, malih in srednje velikih podjetjih in izboljšati energetsko učinkovitost ter pristop za inovacije, ki v središče dejavnosti postavlja končne uporabnike. Podjetjem bo omogočen dostop do nastajajočega inovativnega trga.

Cilj pilotne akcije za inovacijski vavčer projekta WIDER je graditi povezave med ponudniki svetovanj in mikro, malimi in srednje velikimi podjetji. To bo omogočilo podjetnikom, da se osredotočijo na vodenje podjetja, medtem ko bodo ponudniki svetovanj poiskali rešitve za naslednji nivo njihovega delovanja.

V seznam ponudnikov svetovanj za izvedbo mednardonega inovacijskega vavčerja v mediteranskih regijah je vpisano tudi naše podjetje.

Več o samem projektu si lahko preberete na naslednjih povezavah:
Projekt WIDER.eu
Projekt WIDER na Facebooku
Poziv za ponudnike svetovanj za projekt WIDER, .pdf