Poslovna gradnja

Podjetjem in organizacijam pomagamo zasnovati in načrtovati poslovne objekte, ki so prilagojeni njihovim dejavnostim in izražajo njihovo identiteto. V sodelovanju z investitorjem skušamo najti ustrezne rešitve, ki pripomorejo h konkurenčnosti, ekonomičnosti in tudi njihovi prepoznavnosti. Pomembno je, da se lahko s projektom poistovetijo in tako izrazijo tudi svojo identiteto, hkrati pa znižajo stroške poslovanja. Zanemarljivo pa ni niti zadovoljstvo zaposlenih in njihovo dobro počutje. Velik poudarek dajemo energetski učinkovitosti, zato se trudimo, da usmerimo svoje stranke k nizkoenergijski gradnji in uporabi obnovljivih virov energije.

Posestvo Pule

Kraj: Drečji vrh pri Trebelnem
Faza: zgrajeno

Wellness center Pule

Kraj: Drečji vrh pri Trebelnem
Faza: zgrajeno

Hala Grading

Kraj: Trebnje
Faza: zgrajeno

Interier Vinoteke Šturm

Kraj: Novo mesto
Faza: izvedeno

Povše Metal

Kraj: Šentrupert
Faza: v gradnji

Planinska koča Šentrupert

Kraj: Šentrupert
Faza: IDZ

Sv. Trojica - Žaba

Kraj: Lovrenc na Dravskem polju
Faza: PGD