Posestvo Pule

  • Kraj: Drečji vrh pri Trebelnem
  • Naročnik: Kranjska investicijska družba
  • Leto projekta: 2008
  • Leto izgradnje: 2009
  • Bruto zazidana površina: 2800 m2
  • Tip: renovacija in dograditev posestva
  • Faza: zgrajeno
  • Povezava: Posestvo Pule na odprtehiseslovenije.org

Pule_1

Pule_2

Pule_3

Pule_4

Pule_5

Pule_6

Pule_7

Pule_8