Poslovno proizvodni objekt Cookinox

  • Lokacija objekta: Ivančna Gorica
  • Naročnik: Cookinox d.o.o.
  • Neto tlorisna površina objekta: 4.000 m2
  • Faze projektiranja: IDZ, PGD, PZI, PID
  • Projektiranje in izvedba: 2016-2017

Pule_1