Povše Metal

  • Kraj: Šentrupert
  • Naročnik: Povše Metal
  • Leto projekta: 2013
  • Leto izgradnje: 2014
  • Bruto zazidana površina: 6030 m2
  • Tip: industrijska stavba
  • Faza: v gradnji

Povse_Metal_1

Povse_Metal_2

Povse_Metal_3

Povse_Metal_4

Povse_Metal_5