Prenova in dogradnja hotela Medno

  • Lokacija objekta: Medno
  • Naročnik: Torso d.o.o.
  • Neto tlorisna površina objekta: 4000 m2
  • Faze projektiranja: IDZ, DGP, PZI

Hotel Medno