Prostorska dokumentacija

Eden najpomembnejših dejavnikov kvalitete življenja je urejenost prostora, v katerem živimo. Sodobni človek pa je glede tega vedno zahtevnejši. Ima velika pričakovanja glede čistosti, varnosti, mirnosti in splošne urejenosti prostora, v katerem prebiva. Zato je naša naloga, da je prostor, ki ga planiramo, urejena celota, ki združuje različne elemente, od zasebnih objektov, javnih zgradb, igrišč, infrastrukture, prometne povezave, zelenih površin in ostalih stvari. S tem ljudem ustvarimo prostor, ki omogoča najvišjo kvaliteto življenja, ki ga lahko sam prostor omogoči.

Ureditev trga v Mokronogu

Kraj: Mokronog
Faza: PGD

Sanacija peskokopa Stranice

Kraj: Stranice
Faza: IDZ

Ureditev trga v Staršah

Kraj: Starše
Faza: v gradnji