Načrtovanje

Pripravljamo projektno dokumentacijo v vseh fazah:

  • Idejna zasnova (IDZ), ki je namenjena pridobitvi projektnih pogojev (v kolikor investitor to želi) in soglasij pristojnih soglasodajalcev;
  • Idejni projekt (IDP), ki je namenjen izboru najustreznejše rešitve nameravanega objekta;
  • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki je namenjen pridobitvi gradbenega dovoljenja;
  • Projekt za izvedbo (PZI), ki je namenjen izvedbi gradnje ter pridobitvi morebitnih ponudb;
  • Projekt izvedenih del (PID), ki je namenjen pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Na željo stranke lahko naredimo vizualizacijo ali fotomontažo (npr. fasade) nameravanega objekta in svetujemo pri vseh fazah gradnje in opremljanja objekta.