Mediji o nas / Objave v medijih

  • Objava dveh projektov v knjigi Les v sodobni Slovenski arhitekturi, avtorica dr. Manja Kitek Kuzman; Spa center Pule in Kongresna dvorana Pule, str. 76-77 in 82-83; 2010
  • Posestvo Pule, arhitektura tradicije in vrhunskih detajlov; revija Korak; 2010
  • Simboli z identiteto: Posestvo Pule; revija Samaritan, avtor Robert Klun, strani 39-42; 2009
  • Posestvo Pule; Svet nepremičnin, letnik XIII, št.: 9-11, str. 36; 2006
  • Posestvo Pule; Image, julij 2006, št. 4; 2006
  • Posestvo Pule; Posestvo Pule in rodbina Anderlič, avtor France Baraga, str. 152-172; 2006